הקונגרס- פודקאסט ליברלי

הקונגרס #118 - דיבייט בין יאיא פינק ודורון נחמיה

June 22, 2019

הקונגרס #118, דיבייט באדיבות 'שקוף' בין דורון נחמיה ליא-יא פינק


להצטרפות לשקוף
https://shakuf.press/join/

Play this podcast on Podbean App