הקונגרס- פודקאסט ליברלי

הקונגרס #134- אלעד מלכא

October 18, 2019

הקונגרס #134 עם אלעד מלכא, חבר מועצת עיריית ירושלים וחלק מהליברלים בליכוד. דיברנו על איך עושים שיהיו אוטובוסים בשבת בלי להסתסכך עם חרדים, על הפרויקט של עיריית תל-אביב לאפשר הפעלת אוטובוסים בשבת, על קבוצת לובי חדשה שתקדם אג'נדה ליברלית, על איך יוצרים אכיפה משטרתית יעילה בכפרים ערביים, ועל המלכוד של הליברלים בליכוד