הקונגרס- פודקאסט ליברלי

הקונגרס #155- אריאל פינקלשטיין

February 22, 2020

הקונגרס #155 עם אריאל פינקלשטיין. דיברנו על המאמר שכתב 'על גלגלים חלודים ושמן אסור' שכתב על הקשר בין שחיתות ורגולציה ברשויות המקומיות, ושהתפרסם ב 'השילוח'. דיברנו על הסיבה למיעוט המחקר האמפירי בנושא שחיתות, על ההבחנה בין חסמים ביורוקרטיים מיותרים ורגולציה ששומרת על האינטרס הציבורי, על שני סוגים של שחיתות ועל הפתרונות האפשריים לבעיה. 

Play this podcast on Podbean App